Drodzy Rodzice,

Od poniedziałku 18.05. istnieje możliwość częściowego uruchomienia przedszkola, które będzie pełniło tylko funkcję opiekuńczą wobec dzieci, wg wytycznych Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

Z powodu ograniczonej liczby miejsc, wynikającej z wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, do przedszkola w pierwszej kolejności będą kierowane dzieci osób pracujących w walce z COVID-19, czyli pracowników służby zdrowia, personelu mundurowego, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych.

Do 4.05 były przyjmowane zgłoszenia dla rodzin najbardziej potrzebujących opieki. Rodzice którzy dokonali  w tamtym okresie takich zgłoszeń zostaną telefonicznie powiadomieni o ustaleniach.

Rodziców dzieci, którym zmieniła się sytuacja  i muszą pilnie skorzystać z  opieki przedszkola na ustalonych przez MEN i GIS  prawach proszę o kontakt,  tylko i wyłącznie telefoniczny do dyrektora przedszkola ( 510-955-314).Wszelkie decyzje zostaną Państwu przekazane telefonicznie.

Rodzice dziecka zgłoszonego, które korzystać będzie  z opieki w okresie panującej pandemii, obowiązkowo muszą zastosować się do wytycznych i podpisać stosowne oświadczenie /plik do pobrania poniżej "oświadczenie rodzica zał 1".

Wypełnione, podpisane przez rodziców, wydrukowane i złożone osobiście w przedszkolu oświadczenie, będzie niezbędne przy przyjmowaniu dziecka do przedszkola.

Proszę również zapoznać się z dokumentami obowiązującymi w przedszkolu w okresie pandemii, które pojawią się w plikach poniżej.

    Z poważaniem

dyrektor Przedszkola nr 87

Grażyna Jeziorna

 Szanowni rodzice przedszkole jest nadal nieczynne do 15 maja, o dalszych ustaleniach poinformujemy w najbliższym czasie. Zarządzenie dyrektora- plik poniżej 

                                                                                                                                                                   Gdańsk, 30.04.2020

Szanowni Państwo

 

Przeprowadzamy diagnozę potrzeb opieki nad dziećmi w przedszkolu w czasie pandemii dla zapewnienia rodzicom pracującym wsparcia.

Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W następnej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice ze względu na pracę nie mają możliwości zapewnienia im opieki w domu.  

W związku z tym bardzo proszę o informację, kto z Państwa, z powodu powrotu do pracy obojga rodziców lub pracującego rodzica samotnie wychowującego dziecko, nie będzie mógł zapewnić dziecku opieki w domu.

Odpowiedź proszę przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy przedszkola: sekretariat@p87.edu.gdansk.pl

do dnia 04.05.2020r. (poniedziałek ) do godziny 09:00

W odpowiedzi proszę podać także

-dane dziecka: imię i nazwisko, grupa

-telefon do kontaktu

-godziny w jakich dziecko miałoby pozostawać pod opieką nauczycieli w przedszkolu 

-uzasadnienie dlaczego niezbędna jest opieka dla dziecka.

 

Zgodnie z wytycznymi MEN i Sanepidu liczba dzieci w grupie powinna wynosić 12 osób. Na chwilę obecną nie jestem wstanie podać daty bezpiecznego powrotu do naszej placówki. Proszę śledzić bieżące informacje na stronie przedszkola i na stronie Miasta Gdańska. 

 

Z wyrazami szacunku

Grażyna Jeziorna

dyrektor Przedszkola nr 87

W Gdańsku

BARDZO PROSZĘ ZAPOZNAĆ SIĘ RÓWNIEŻ Z PLIKAMI PONIŻEJ !