Dzień dobry,

Przedstawiam Państwu 3 oferty ubezpieczenia dzieci na rok szkolny
2020/2021 w ubezpieczeniu PZU Edukacja.

Ubezpieczenie obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków dzieci
bez względu na wiek, bez względu na rodzaj uprawianych sportów, przez
cała dobę, na terenie całego Świata oraz refundację kosztów
leczenia poniesionych w związku z nieszczęśliwym wypadkiem.

Oferta 1- składka 45 zł

Suma ubezpieczenia NNW 13 000 zł, koszty leczenia 2950  zł

Oferta 2- składka 50 zł

Suma ubezpieczenia NNW 14 500 zł, koszty leczenia 3185 zł

Oferta 3- składka 65 zł

Suma ubezpieczenia NNW 20 000 zł, koszty leczenia 2350 zł

Składka płatna jest jednorazowo.

Wpłaty proszę dokonać na konto nr 34 1140 2004 0000 3802 7941 4940, w
tytule podając imię i nazwisko ubezpieczonego dziecka, oraz o
przesłanie do mnie potwierdzenia opłaty.

Wpłaty należy dokonać do dnia: 25 września.  Do dnia 1 października
otrzymają Pastwo polisę na maila.

W załacznikach otrzymali państwo informacje o administratorze i
dystrybutorze danych osobowych oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Pozdrawiam

Ewa Marcinkowska

Agent PZU

PZU S.A /PZU ŻYCIE

660-404-732