Rozpoczęcie roku przedszkolnego 2020/21

Szanowni Państwo od wtorku 01.09.2020 r rozpoczynamy zajęcia w przedszkolu. Ze względu na koronawirusa pracujemy w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i zgodnie z regulaminem przedszkola, który funkcjonuje podczas epidemii. Zawarte w nim procedury są dostosowane do przedszkola, uwzględniając jego specyfikę, warunki lokalowe, liczebność dzieci oraz inne ważne elementy właściwe dla placówki.


Procedury przedszkola mają na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zapewnienie możliwie największego bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom przedszkola. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci oraz pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania zaakceptowanego regulaminu przedszkola.


W regulaminie są uregulowane kwestie takie jak np.: pomiar temperatury, obowiązkowa osłona ust i nosa, przyprowadzanie i odbiór dzieci i wiele innych, z którymi powinniście się Państwo zapoznać i stosować. Zdajemy sobie sprawę ,że przy takiej ilości dzieci organizacja pracy przedszkola będzie trudna, jednak to od nas wszystkich zależy, by wszystko przebiegało sprawnie i bezpiecznie. Wszelkie utrudnienia i sytuacje problemowe Dyrektor będzie na bieżąco weryfikował, doskonalił i ulepszał.

Podział grup obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021


Grupa I – Krasnoludki to dzieci nowoprzyjęte z rocznika 2017
Grupa II – Smerfy to dzieci z dawnej grupy Krasnoludków
Grupa III – Biedronki to dzieci z dawnej grupy Smerfów
Grupa IV – Motylki to dzieci z dawnej grupy Elfów i Słoneczek
Grupa V – Elfy to dzieci nowoprzyjęte z rocznika 2016
Grupa VI – Słoneczka to dzieci z dawnej grupy Motyli i Chmurek a także nowe koleżanki i koledzy: Jagoda, Jania, Gabrysia, Bolesław i Mikołaj
Grupa VII – Chmurki to dzieci z dawnej grupy Biedronek

W skrócie najważniejsze zasady:

 • Do przedszkola przyprowadzone może zostać dziecko bez jakichkolwiek objawów chorobowych
 • Wchodzące do przedszkola dziecko będzie miało wykonany pomiar temperatury
 • Dzieci do przedszkola przyprowadzać należy do godziny 08:30
 • Każdy przypadek spóźnienia do przedszkola trzeba zgłosić telefonicznie tel.58 554 55 88
 • Dzieci przychodzące do przedszkola zaopatrzyć należy w stabilne kapcie, takie, żeby dziecko nie miało problemów z jego wkładaniem i ubranka na zmianę, wszystko podpisane ,może być w reklamówce, ponieważ każde dziecko ma w szatni własny worek przedszkolny do którego włoży rzeczy.
 • Inne niezbędne informacje zostaną Państwu przekazane na zebraniach w przedszkolu, dzień, godzina i grupa będzie podane do wiadomości poniżej
 • Rodzic w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionego oświadczenia/zał. nr 1. ,,Oświadczenie dla rodzica”/plik do pobrania/
 • W przypadku odbioru dziecka z przedszkola przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny, należy dostarczyć do placówki upoważnienie odbioru dziecka przez wskazaną osobę zał.nr 2,, Upoważnienie odbioru dziecka”/plik do pobrania/
 • Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek i innych zbędnych przedmiotów
 • W przedszkolu jest ograniczona ilość zabawek, nie ma dywanów i rzeczy których nie można dezynfekować.
 • Do przedszkola wpuszczeni zostaną tylko rodzice najmłodszych dzieci nowoprzyjętych ,, Krasnoludki i ,,Elfy”– obowiązuje zasada jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi (rodzeństwem), w innych przypadkach decyzje podejmie dyrektor
 • Rodzice poruszający się po przedszkolu zobowiązani są do dezynfekcji dłoni, noszenia maseczki ochronnej, zachowania odległości 1,5m pomiędzy najbliższymi osobami
 • Rodzic zobowiązany jest do wprowadzenia dziecka do przedszkola w sposób sprawny bez zbędnego przedłużania czasu swojego pobytu w placówce.
 • Po wejściu do przedszkola rodzic przygotowuje dziecko w szatni i przekazuje nauczycielowi grupy lub nauczycielowi dyżurującemu z innej grupy, następnie opuszcza placówkę
 • Dzieci z pozostałych grup przy wejściu do przedszkola, zmierzeniu temperatury, odebrane zostaną przez wyznaczonego pracownika placówki,
 • W godzinach 06:00 – 07:00 wszystkie dzieci przyjmowane będą przy głównym wejściu do przedszkola
 • Od godziny 07:00 do 08:30 przyjęcie dzieci będzie odbywało się w następujący sposób: grupy I, II, III, IV i V wejściem głównym a grupy VI i VII wejściem awaryjnym od strony szatni grupy VI/ nowa część budynku/
 • Przy wejściu awaryjnym nie ma dzwonka, będzie tam dyżurował pracownik przedszkola, który odbierze dziecko, zmierzy temperaturę i przekaże dziecko nauczycielowi odpowiadającemu w tym momencie za opiekę ich dziecka
 • O godzinie 08:30 rozpoczyna się w przedszkolu przygotowanie do śniadania i wejścia do przedszkola zostają zamknięte, a osoby dyżurujące powracają do innych obowiązków
 • Odbiór dzieci będzie odbywać się na zasadach podobnych do zasad porannych
 • Dzieci najmłodsze nowoprzyjęte 3-4 latki odbierane będą z przedszkola przez rodziców osobiście z grup z zachowaniem zasad bezpieczeństwa /maseczka,dezynfekcja i dystans/
 • Pozostałe dzieci zostaną przyprowadzone do wyjścia przez pracownika przedszkola.
 • Dzieci z grup I, II, III, IV i V wychodzić będą głównym wyjściem
 • Dzieci z grup VI i VII w godzinach 14:15 – 16:15 należy odbierać przy wyjściu awaryjnym od strony szatni grupy VI, natomiast poza tymi godzinami tylko wyjściem głównym.
 • Jeśli dzieci będą przebywały w ogrodzie przedszkolnym ich odbiór będzie odbywał się od strony placu zabaw wejściową bramką, bezpośrednio od nauczyciela.
 • Naszym celem jest ograniczenie do minimum ilości osób przebywających w placówce, jednak wszelkie działania są kwestią zdrowego rozsądku i współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość podczas przyprowadzania i odbierania dziecka- w obecnym czasie bezpieczeństwo i zdrowie jest najważniejsze

Prosimy na bieżąco śledzić stronę przedszkola i zwracać uwagę na wszelkie zmiany i ogłoszenia na drzwiach przedszkolnychUwaga zebranie !!!


Zapraszamy na zebranie z rodzicami, obowiązuje zasada: jeden rodzic/bez dziecka/maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny/
31.08.2020 godz. 16.00 - gr. I ,,Krasnoludki” i gr V,, Elfy”-sala gimnastyczna
01.09.2020 godz. 17.00- gr. II ,,Smerfy” i gr.VI ,, Słoneczka” -sale grup
02.09.2020 godz.17.00- gr. III. ,, Biedronki” i gr. VII ,, Chmurki” -sale grup
04.09.2020 godz. 17.00 gr. IV ,, Motylki”-sala gimnastyczna

W miesiącu wrześniu grupy pracują w swoich salach w godzinach:


I gr. -7:00-17:00
II gr.-6:00-16:00
III gr. -7:00-17:00
IV gr. -7:00-17:00
V gr.- 8:00-15:30
VI gr. -8:00-15:30
VII gr. -8:00-17:00

A TYMCZASEM RADY NA PIERWSZE DNI:


MAMO, TATO.

 1. Wyjdźmy z domu wcześniej, by po drodze do przedszkola mieć czas na rozmowę i nie spieszyć się.
 2. Pożegnajcie się ze mną zdecydowanie i spokojnie, w miarę krótko, by nie przedłużać trudnego rozstania.
 3. Jeśli będę płakać, powiedzcie mi, że teraz pocieszy mnie moja Pani, ponieważ Wy musicie spieszyć się do pracy, by równie szybko po mnie przyjść.
 4. Wspomnijcie, że czekają na mnie inne dzieci, które chcą się ze mną pobawić i nowe zabawki.
 5. Gdy tylko znajdę się w sali, dołączę do bawiących się dzieci nie będę pamiętał o smutku.
 6. Podczas moich pierwszych dni w przedszkolu będzie mi łatwiej, jeśli stopniowo będziecie wydłużać mój pobyt.


Co robić by, nie zniechęcić a zachęcić dziecko do przedszkola:


Nigdy nie strasz dziecka przedszkolem!


Staraj się dużo z dzieckiem rozmawiać. Podkreślaj pozytywne strony przedszkola. Opowiadaj o tańcach , rysowaniu , wyjściach na plac zabaw. Kieruj się wyczuciem. Opowiadając dziecku o przedszkolu czy nauczycielach, mów tylko pozytywnie. Pokazujemy nasze zaufanie do miejsca i ludzi, którym powierzamy nasze dziecko tym samym budujemy u niego poczucie bezpieczeństwa. 


Dbaj o odpowiednią dawkę snu


Postaraj się, aby dziecko szło do przedszkola wyspane .Wypoczęty przedszkolak ma lepszy humor, jest więc większa szansa, że rozstanie przebiegnie bez komplikacji.
Wyjdź z domu z zapasem czasu.
Nie jest wskazane przyprowadzanie dziecka do przedszkola w ostatniej chwili, gdyż pośpiech podczas rozbierania i zniecierpliwienie temu towarzyszące wprowadzają dziecko w stan niepokoju i pobudzenia.

Krótkie czułe pożegnanie, dotrzymywanie słowa


Jasny i prosty komunikat jest dla dziecka zrozumiały i logiczny.
Daje ono dzieciom poczucie bezpieczeństwa i zarazem pewność, że rodzic przyjdzie. Dlatego odbieranie dzieci wtedy, kiedy im obiecaliśmy jest bardzo ważne (po obiedzie, po podwieczorku) . Dzieci o zachwianym poczuciu bezpieczeństwa w dramatyczny sposób rozstają się z najbliższymi, a ich rozpacz trwa dłużej. Dostosuj język do możliwości rozumienia małego dziecka – i koniecznie dotrzymuj słowa.

Wspólnie przygotujcie rzeczy do przedszkola


Każdy znajomy przedmiot w obcym miejscu powoduje, że dziecko czuje się pewniej. Zabierz dziecko do sklepu, gdy będziesz kupować przedszkolne kapcie, worek, teczkę na prace, piżamkę i śpiworek (dla 3-latka). To spowoduje, że dziecko będzie rozpoznawać należące do niego rzeczy. Koniecznie podpiszcie wszystkie rzeczy


Nie okazuj strachu i niepewności


Spróbuj ukryć swoje uczucia, bo łatwo mogą udzielić się dziecku (skoro mama smuci się, że tu zostaję, to pewnie nie jest to dla mnie dobre miejsce). A przecież wcale tak nie jest. Jeśli zbiera ci się na łzy, popłacz w łazience, gdy dziecko cię nie widzi.


Dziecko samodzielne pewniej czuje się w grupie


Przygotuj dziecko do przedszkola, pozbądź się pieluszki, smoczka.
W przedszkolnej grupie dobrze poradzą sobie dzieci, które są pewne swoich umiejętności:

 • sygnalizują swoje potrzeby,
 • korzystają z toalety,
 • używają chusteczki do nosa,
 • potrafią założyć kapcie,
 • samodzielnie jedzą.


Jak można pomóc dziecku, które trudniej się aklimatyzuje


Najlepiej skrócić czas pobytu i potem stopniowo go wydłużać. Można też nagradzać najmniejsze nawet postępy w adaptacji, chwalić.
Warto utrzymywać też bliski kontakt z nauczycielem, informować go mailowo, że np. dziecko źle sypia w nocy, odkąd chodzi do przedszkola, ale też opowiadać o jego upodobaniach. To wszystko pozwoli osobom, które zajmują się Twoim przedszkolakiem, lepiej zrozumieć jego potrzeby.


Jakie błędy najczęściej popełniają rodzice na początku przedszkolnej kariery dziecka?

 • nie dotrzymują obietnicy danej dziecku, np. zapowiadają, że przyjdą po obiedzie, i dziecko czeka;
 • wypowiadają przy dziecku swoje obawy związane z jego pójściem do przedszkola;
 • krytykują nauczycielki – trudno, żeby dziecko dobrze czuło się pod opieką Pani, o której w domu słyszy niepochlebne opinie