DZIECI CHORE

Przypominamy, że dzieci chore, zakatarzone i kaszlące - powinny pozostać w domu. Przyprowadzając chore dziecko do przedszkola rodzice narażają zarówno swoje dziecko jak i pozostałe dzieci oraz pracowników przedszkola na ciężki przebieg choroby i powikłania.

Po każdej chorobie dziecka – w szczególności choroby zakaźne – trwające dłuższej niż 2 tygodnie, a także wszelkie urazy takie jak np.: złamania, zwichnięcia itp. należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.