DZIECI CHORE

Dzieci przeziębione (katar, kaszel) powinny pozostać w domu.

Po każdej chorobie dziecka – w szczególności choroby zakaźne – trwające dłuższej niż 2 tygodnie, a także wszelkie urazy takie jak np.: złamania, zwichnięcia itp. należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

Brak opisu.