Powstanie przedszkola
Dnia 5 marca 1986 r. z udziałem władz miasta, oświaty i zaproszonych gości, odbyło się uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 81 w Gdańsku- Osowie.
W drugim semestrze roku szkolnego 1987/ 88, otwarto w budynku szkoły dwuoddziałowe Przedszkole nr 87, dla dzieci pięcio i sześcioletnich, zaś cała placówka otrzymała nazwę Zespołu Kształcenia i Wychowania w Gdańsku w dniu 27 08 1987 r.
Dyrektorem ówczesnej placówki była Krystyna Anderson. W latach 1991-1999, stanowisko dyrektora zajmowała Urszula Szarmach. Nadzór pedagogiczny nad oddziałami przedszkolnymi sprawowała pani Jagoda Przecławska- Stankiewicz- zastępca dyrektora.
Przez 12 lat oddziały przedszkolne kształciły dzieci w wieku 5 i 6 lat.
Osowa stała się w tym czasie jedną z najprężniej rozwijających i rozbudowujących się dzielnic Gdańska. Z każdym rokiem przybywało coraz więcej chętnych dzieci do korzystania z usług przedszkola. Budowę nowego, wielooddziałowego przedszkola rozpoczęto jesienią w 1998 r.
Uroczyste otwarcie do użytku nowego budynku przedszkola odbyło się w grudniu 1999 r. stanowisko dyrektora przedszkola objęła Mariola Szumska, która wraz z nauczycielkami przedszkola i dziećmi przeniosła się do nowej siedziby. Od 1 stycznia 2000 r., w obecnym budynku funkcjonowały cztery oddziały przedszkolne dla dzieci od 3-6- lat.
Od września 2004r. dyrektorem placówki została Elżbieta Budych. W roku szkolnym 2006/ 2007 został otworzony piaty oddział przedszkolny. Rozwój dzielnicy Osowa wpłynął na potrzebę rozbudowy przedszkola. Na wniosek pani dyrektor Elżbiety Budych w roku 2014 Przedszkole nr 87 w ciągu trzech miesięcy zostało rozbudowane i powiększyło się o dodatkowe dwa oddziały.Utworzone zostało także nowe stanowisko wicedyrektora, którym została Grazyna Jeziorna. Obecnie mamy 170 miejsc dla przedszkolaków. Uczęszczają tu dzieci w wieku od 3 do 6 lat .
Przedszkole rozwija się bardzo prężnie, zapewniając swoim wychowankom harmonijny rozwój i bezpieczeństwo. Ponadto wspiera osiąganie indywidualnych sukcesów, przede wszystkim znakomicie przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole
W 2004 r. Przedszkole otrzymało Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji w zakresie uzyskiwania wysokich efektów pracy wychowawczo- dydaktycznej a w 2007 r.- w zakresie bazy i wyposażenia.

W 2012 r. przedszkole zostało poddane zewnętrznej ewaluacji całościowej w 15 obszarach i uzyskało bardzo wysokie oceny co potwierdza spełnienie wszystkich standardów.

W 2014r.uzyskało certyfikat ,,Lokalne centrum aktywności ekologicznej" oraz certyfikat ,,Wiarygodne przedszkole".Coroczne dyplomy i wyróżnienia przedszkolaków powiększają ,,Galerię przedszkolną"

Od 01września 2017r. dyrektorem placówki została Grażyna Jeziorna, a wicedyrektorem Katarzyna Pułtorak.