OPŁATY

Wszystkie opłaty są dokonywane na konta bankowe.


NUMERY KONT:
OPŁATA STAŁA- indywidualny nr konta dziecka


KONTO OPŁATY ZA WYŻYWIENIE- indywidualny nr konta dziecka
stawka dzienna za wyżywienie (3 posiłki- 8,00 ), ( 2 posiłki-6,40)


KONTO RADY RODZICÓW -38 zł + zajęcia dodatkowe 22116022020000000150269025

Odliczenia za wyżywienie przy zgłoszeniu jeden dzień wcześniej uwzględniane są od pierwszego dnia nieobecności. Jeśli zgłoszenie nastąpi w pierwszym dniu nieobecności dziecka wówczas za pierwszy dzień nie ma odliczenia. Zgłaszanie nieobecności telefonicznie do intendenta lub na liście wywieszonej na tablicy ogłoszeń danej grupy ( w szatni).