MOTYLKI

Nasze przedszkolaki to mądre i wesołe pięciolatki, które są ze sobą już drugi rok. Doskonale czują się w swoim towarzystwie, między nimi nawiązały się bliższe kontakty i przyjaźnie.
Realizujemy podstawę programową. Pracujemy w oparciu o program ,, Wokół przedszkola" oraz o programy autorskie ,,Cztery pory roku", i ,,Wspomaganie rodziców w procesie wychowania dziecka".
Motylki nigdy się nie nudzą gdyż ich pobyt w przedszkolu jest bardzo urozmaicony ciekawymi zabawami i codziennymi zajęciami.
Podczas wycieczek i spacerów dzieci obserwują zmieniającą się przyrodę, poszerzają wiedzę o dalszym i bliższym środowisku. Biorąc udział w przedstawieniach teatralnych poznają świat sztuki.
Dzieci chętnie śpiewają, grają na instrumentach, tańczą. Umiejętności te zaprezentują podczas przedszkolnych uroczystości. Motylki pilnie ćwiczą swoje ręce w toku licznych ćwiczeń grafomotorycznych i manualnych. Przedszkolaki są sprawne ruchowo, chętnie wykonują ćwiczenia gimnastyczne. Współpracując z rówieśnikami dzieci nabywają umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji, uczą się przestrzegania norm i przyjętych zasad.
Motylki wykonują różnorodne ćwiczenia z zakresu logicznego myślenia, spostrzegawczości, znajomości figur geometrycznych, umiejętności przeliczania elementów i klasyfikowania ich, poprawnej wymowy, komunikacji słownej.
Podczas warsztatów dzieci będą wykonywały wspólnie z rodzicami ozdoby choinkowe oraz koszyczki wielkanocne.
Nie zabraknie sposobności do przeprowadzania eksperymentów, doświadczeń i hodowli.

Życzymy wielu sukcesów w codziennej pracy, w doskonaleniu swoich zdolności i umiejętności.


Iwona Kononiuk
Katarzyna Pułtorak