Nasza grupa to „ Słoneczka’” mamy 5 i 6 lat. Uczęszcza do niej 10 dziewczynek i 14 chłopców. Jesteśmy grupą z językiem angielskim. W pracy z naszymi pociechami korzystamy z obowiązującej podstawy programowej, oraz  programu wychowania przedszkolnego „ Wokół przedszkola” wydawnictwa  MAC .Nasze dzieci są bardzo ciekawe świata. Nauczycielki w oparciu o ciekawą literaturę, zabawy, gry, zagadki, historyjki obrazkowe będą  rozwijać ciekawość dzieci. W naszej sali mamy kilka kącików tematycznych w których spędzamy czas  przeznaczony na zabawy i poznawanie otaczającego go świata.

                      Podczas zajęć i zabaw będziemy wspierać naturalną chęć poznania i eksperymentowania, dostarczając pomysłów i tworzyć do kreatywnego działania. Przede wszystkim też postaramy się rozwijać ich wiarę  we własne możliwości i wszystkie mocne strony. Dzieci będą uczestniczyły w zajęciach rytmiki, religii i gimnastyki ogólnorozwojowej. Dużo radości  będzie im sprawiała nauka tańca i śpiewanie piosenek. Stosujemy zindywidualizowane działania wychowawcze i dydaktyczne, wynikające z potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka, dzięki czemu nasi wychowankowie  są przygotowani do podjęcia nauki w szkole i do odnoszenia sukcesów na miarę swych możliwości.  Dziewczynki lubią zabawę w kąciku kuchennym, lalek i kucyków, chłopcy tworzą ciekawe budowle z klocków. Każdy dzień w przedszkolu to nowe wyznania i doświadczenia. „Słoneczka” są  miłe i koleżeńskie, dzięki czemu atmosfera w grupie jest wspaniała. Przed nami wiele zabaw i ciekawych zajęć.

Nasze panie to pani Grażynka, pani Asia, lektorka pani Marzenka i pani Helenka, która dba o porządek w naszej sali i zachęca nasze dzieci do zjadania pysznych posiłków.