Rozpoczynamy kolejny rok w przedszkolu i jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy już w grupie zerówkowej. Znamy się już ponad 3 lata i bardzo się lubimy. Z radością powitaliśmy nowych kolegów, którzy do nas dołączyli i teraz wspólnie będziemy bawić się i uczyć wielu nowych rzeczy.

W tym roku nasze panie będą przygotowywały nas do podjęcia nauki w szkole, a pani lektor będzie rozwijała i doskonaliła naukę języka angielskiego, spędzając z nami 3 godziny dziennie.

Będziemy pracowali zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego i Programem edukacyjnym „Planeta Dzieci”.

Aby możliwie jak najlepiej przygotować się do szkoły, w tym roku będziemy korzystali z kart pracy „ Planeta dzieci” wydawnictwa WSiP.

Praca w naszej grupie ukierunkowana będzie na osiągnięcie dojrzałości szkolnej, na kształcenie postawy uspołecznienia, współdziałania w zespole, a także emocjonalnego radzenia sobie z nowymi obowiązkami, trudnościami i porażkami. Nad naszym prawidłowym rozwojem będą również czuwali specjaliści: pani psycholog, pedagog i logopeda.

Jesteśmy chętni do pracy, ciekawi nowych wiadomości i umiejętności. Aktywnie uczestniczymy w zajęciach, dużo się wypowiadamy. Lubimy gry i zabawy ruchowe. Z ochotą śpiewamy piosenki, recytujemy wiersze. Jesteśmy pełni zapału i chęci do działań w przedszkolu. Wszyscy postanowiliśmy przestrzegać zasad zgodnego współdziałania w grupie dlatego stworzyliśmy nasz Kodeks Przedszkolaka.

W tym roku będziemy uczestniczyli w konkursach, recytatorskich, muzycznych i plastycznych a swoje umiejętności i zdolności zaprezentujemy na uroczystościach i warsztatach przedszkolnych.

Mamy także możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach odbywających się na terenie naszego przedszkola, takich jak: taniec towarzyski, muzykoterapia, karate, szachy.

Zapraszamy Rodziców do wspólnego towarzyszenia w naszej przedszkolnej przygodzie i do współpracy z naszymi paniami.

Nauczycielki pracujące w grupie:

Aneta Robakowska

Kasia Dymowska

Nasza pomoc: Pani Helena