Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 87

Przewodnicząca- Danuta Janiszewska 

Sekretarz- Katarzyna Markowska

Skarbnik- Mateusz Przybylski

Członek-Kacper Ługiewicz 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca- Magda Kriesel 

Członkowie- Anna Walaszkowska, Anna Wilczewska