Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 87

Przewodnicząca - Danuta Janiszewska 

Sekretarz - Justyna Gołowacz

Skarbnik - Anna Wilczewska

Członek - Kacper Ługiewicz 

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca - Agnieszka Przewoźniak

Członkowie- Anita Telega, Agnieszka Wentk - Żygo